Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2007

Όταν η σιωπή θα σκεπάσει τίς κραυγές
Ας προσέχουμε ώστε ποτέ να μήν γίνει η γή ένας σιωπηλός πλανήτης.

The wall on which the prophets wrote is cracking at the seams

Upon the instruments of death the sun light brightly gleams.

When every man is torn apart with nightmares and with dreams will no one lay the laurel wreath as silence drowns the screams.

Between the iron gates of fate the seeds of time were sown, and watered by the deets of those who know and who are known.

Knowledge is a deadly friend when no one sets the rules the fate of all mankind i see is in the hands of fools.

Confusion will be my epitaph as i crawl a cracked and broken path if we make it we can all sit back and laugh, but i fear tomorrow i'll be crying.

Δεν υπάρχουν σχόλια: